• You are not logged in.

  Dr n. farm. ANNA FROELICH

  afroelichAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 123 G i H

  email: froelich@ump.edu.pl

  Zagraniczny staż naukowy do 29.02.2020r.

  Obszary badań naukowych dr Froelich skupiają się na technologii otrzymywania półstałych postaci leku na bazie mikroemulsji stanowiących nośniki dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Uzyskiwane w ten sposób żele polimerowe stanowią przedmiot badań reologicznych oraz teksturometrycznych.