• You are not logged in.

  Dr n. farm. ARLETA MATSCHAY

  Arleta MatschayKierownik Pracowni / St. wykładowca

  Pracownia Farmacji Praktycznej
  Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku
  pokój 123 I

  email: amatscha@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 83

  Dyżury dla studentów:

  poniedziałek 11:45-12:30

  piątek  11:45-12:30

   

  Badania naukowe dr Matschay obejmują zagadnienia związane z fachowym doradztwem w aptece oraz możliwością wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce, a także dotyczą współpracy lekarza, farmaceuty i pacjenta w leczeniu wybranych schorzeń przewlekłych.

  Dr Matschay zajmuje się również problemem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi (compliance, non-compliance). Ponadto skupia się na problematyce z zakresu Dobrej Praktyki Aptecznej oraz prawidłowej komunikacji farmaceuty z pacjentem.