• You are not logged in.

  Dr n. farm. BARTŁOMIEJ MILANOWSKI

  bmilanAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 6

  email: bmilan@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 59

  Dyżury dla studentów:

  wtorki 12.30-13.15

  Farmaceuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) oraz członek zarządu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o. (UCTTMP). Doświadczenie zawodowe zdobywał w macierzystych jednostkach (UMP i UCTTMP), a także podczas staży naukowych na University of Iowa (USA), w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., PozLab Sp. z o.o., Biofarm Sp. z o.o. oraz Physiolution GmbH (Niemcy). Odbył liczne kursy i szkolenia z zakresu walidacji metod analitycznych, badań dostępności farmaceutycznej, stosowania zaawansowanych metod statystycznych czy komercjalizacji badań naukowych oraz zarządzania projektami i finansami. Działalność naukowa i wdrożeniowa dra Milanowskiego skupiona jest głównie wokół przedklinicznej oceny właściwości biofarmaceutycznych różnych postaci leku w oparciu o kompleksowe badania dostępności farmaceutycznej. Dr Milanowski jest współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikantów konferencyjnych. Prowadzi stałą współpracę z podmiotami gospodarczymi, głównie sektora farmaceutycznego oraz kosmetycznego i weterynaryjnego, w zdecydowanej większości za pośrednictwem UCTTMP – był koordynatorem i głównym wykonawcą licznych prac badawczo-rozwojowych z zakresu oceny dostępności farmaceutycznej oraz podwykonawcą grantów NCBiR.

  Lista najważniejszych publikacji:

  1. Teżyk M., Jakubowska E., MILANOWSKI B., Lulek J., Implementation of quality by design approach in manufacturing process optimization of dry granulated, immediate release, coated tablets – a case study. Drug Dev Ind Pharm. 2017 Oct;43(10):1626-1636, IF: 2.295; MNiSW: 25.
  2. Kiwilsza A., MILANOWSKI B., Drużbicki K., Jenczyk J., Jarek M., Mielcarek J., Lulek J., Pajzderska A., Wąsicki J., Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica. Microporous Mesoporous Mater. 2017 250:186-194, IF: 3.615; MNiSW: 35.
  3. Osmałek T., MILANOWSKI B., Froelich A., Szybowicz M., Białowąs W., Kapela M., Gadziński P., Ancukiewicz K., Design and characteristics of gellan gum beads for modified release of meloxicam. Drug Dev Ind Pharm. 2017 Aug;43(8):1314-1329, IF: 2.295; MNiSW: 25.
  4. Osmałek T., Froelich A., MILANOWSKI B., Białas M., Hyla K., Szybowicz M., pH-Dependent behavior of novel gellan beads loaded with naproxen. Curr Drug Deliv. 2017 14, IF: 2.516; MNiSW: 25.
  5. Teżyk M., Jakubowska E., Milczewska K., MILANOWSKI B., Voelkel A., Lulek J., The influence of direct compression powder blend transfer method from the container to the tablet press on product critical quality attributes: a case study. Drug Dev Ind Pharm. 2017 Jun;43(6):911-916, IF: 2.295; MNiSW: 25.
  6. Urbaniak B., MILANOWSKI B., Lulek J., Kokot Z.J., Study of ofloxacin enantiomers dissolution from selected solid dosage forms using high performance capillary electrophoresis method. Acta Pol Pharm. 2017 74(3):955-968, IF: 0.745; MNiSW: 15
  7. Osmałek T., MILANOWSKI B., Froelich A., Górska S., Białas W., Szybowicz M., Kapela M., Novel organogels for topical delivery of Naproxen: physicochemical Characteristics and in vitro drug permeation. Pharm Dev Technol. 2016 Jun;22(4):521-536,IF: 1.860; MNiSW: 15.
  8. Teżyk M., MILANOWSKI B., Ernst A., Lulek J., Recent progress in continuous and semi-continuous processing of solid oral dosage forms: a review. Drug Dev Ind Pharm. 2016 42(8):1195-1214, IF: 2.295; MNiSW: 25.
  9. Voelkel A., Milczewska K., Teżyk M., MILANOWSKI B., Lulek J., Evaluation of drug-carrier interactions in quaternary powder mixtures containing perindopril tert-butylamine and indapamide. Int J Pharm. 2016 501(1-2):29-35, IF: 3.649; MNiSW: 40.
  10. Karaźniewicz-Łada M., MILANOWSKI B., Lulek J., Główka F., Dissolution kinetics studies of clopidogrel from selected multisource coated tablets with application of capillary zone electrophoresis method. Acta Pol Pharm. 2016 73(1):197-207. IF: 0.745; MNiSW: 15.
  11. Skotnicki M., Apperley D.C., Aguilar J.A., MILANOWSKI B., Pyda M., Hodgkinson P. Characterization of Two Distinct Amorphous Forms of Valsartan by Solid-State NMR. Mol Pharm. 2016 13(1):211-222, IF: 4.440; MNiSW: 40.
  12. Jakubowska E., MILANOWSKI B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J., Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 3: zastosowanie modelowania i symulacji do opracowania korelacji in vitro-in silico-in vivo (IVISIV) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Farm. Pol. 2016 72(4):251-259, MNiSW: 8
  13. Jakubowska E., MILANOWSKI B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J., Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 2: główne problemy opracowania IVIVC dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Farm. Pol. 2015 71(11):767-776, MNiSW: 8.
  14. Jakubowska E., MILANOWSKI B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J., Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 1: cele i metody opracowywania. Farm. Pol. 2015 71(11):702-710, MNiSW: 8.
  15. Kiwilsza A., MILANOWSKI B., Drużbicki K., Coy L.E., Grzeszkowiak M., Jarek M., Mielcarek J., Lulek J., Pajzderska A., Wąsicki J. Mesoporous drug carrier systems for enhanced delivery rate of poorly water-soluble drug: nimodipine. J. Porous Mat. 2015 22(3):817-829, IF: 1.385; MNiSW: 20
  16. Kaminska E., Adrianowicz K., Zakowiecki D., MILANOWSKI B., Tarnacka M., Kaminski K., Hawelek L., Dulsli M., Pilch J., Smolka W., Kaczmarczyk-Sedlak I., Enhancement of the Physical Stability of Amorphous Indomethacin by Mixing it with Octaacetylmaltose. Inter and Intra Molecular Studies. Pharm. Res. 2014 31(10):2887-2903, IF = 3,420; MNiSW = 40.