• You are not logged in.

  Dr n. farm. ELIZA GŁÓWKA

  e_glowkaAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 6

   

  Obszary zainteresowań naukowych dr Główki skupiają się wokół technologii leków pozajelitowych, a w szczególności na metodach otrzymywania i charakterystyki tzw. nowoczesnych nośników leku pozajelitowego takich jak polimerowe mikrocząstki i nanocząstki (zawiesina, liofilizat, postać półstała). Zakres prowadzonych badań obejmuje otrzymanie nośników oraz ich ocenę dotyczącą przede wszystkim pomiarów wielkości cząstek (dyfrakcja laserowa), określenie stopnia inkorporowania leku do nośników (HPLC, spektrofotometria UV/VIS) oraz badanie dostępności farmaceutycznej (metody farmakopealne i niefarmakopealne). Aktualne badania dotyczą inkorporowania do nanocząstek leków trudno rozpuszczalnych w wodzie.

   

  Wybrane publikacje:

  1. Główka E., Stasiak J., Lulek J., Drug delivery systems for vitamin D supplementation and therapy, Pharmaceutics, 11 (2019) 347.
  2. Stawny M., Gostyńska A., Dettlaff K., Jelińska A., Główka E., Ogrodowczyk M., Effect of lipid emulsion on stability of ampicillin in total parenteral nutrition, Nutrients, 11 (2019) 559.
  3. Główka E., Wosicka-Frąckowiak H., Hyla K., Stefanowska J., Jastrzębska K., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Cal K.,Polymeric nanoparticles-embedded organogel for roxithromycin delivery to hair follicles, Eur. J. Pharm. Biopharm., 88 (2014) 75-84.
  4. Główka E., Sapin-Minet A., Leroy P., Lulek J., Maincent Ph., Preparation and in vitro – in vivo evaluation of salmon calcitonin-loaded polymeric nanoparticles, J. Microencapsul., 27 (2010) 25-36.