• You are not logged in.

  Dr n. farm. HANNA BARTYLAK

  hbartylakSt. wykładowca

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 9

  email: bartylak@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 56

  Dyżury dla studentów:
  poniedziałki 8:30-10:00