• You are not logged in.

  Dr n. farm. HANNA WOSICKA-FRĄCKOWIAK

  hwosickaAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

  email: hwosicka@ump.edu.pl

  Nieobecność długoterminowa

  Obszary badań naukowych dr Wosickiej-Frąckowiak obejmują opracowywanie lipidowych nano- i mikrocząstek jako nośników substancji leczniczych przeznaczonych do podania na skórę oraz do mieszków włosowych skóry ludzkiej. Otrzymywane formulacje badane są pod kątem właściwości fizykochemicznych cząstek oraz penetracji substancji czynnych (API) w skórze i mieszkach włosowych.