• You are not logged in.

  Dr n. farm. MAGDALENA WASZYK-NOWACZYK

  mwaszykAdiunkt

  Pracownia Farmacji Praktycznej
  Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku
  pokój nr 123 F

  email: mwaszyk@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 84

  Dyżury dla studentów:
  poniedziałki 9:00-11:00

  Dr Magdalena Waszyk-Nowaczyk prowadzi badania naukowe w zakresie wdrażania profesjonalnego doradztwa i opieki farmaceutycznej w Polsce. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych (specjalność: opieka farmaceutyczna) na podstawie pracy zatytułowanej: „Oczekiwania pacjentów i lekarzy odnośnie zakresu zadań stawianych aptekarzowi w realizacji opieki farmaceutycznej”.

   Od ponad 10 lat praktykuje w aptece ogólnodostępnej i zajmuje się aspektami interdyscyplinarnej współpracy w obszarach badań przesiewowych oraz Indywidualnego Systemu Dawkowania Leków (ISDL) w codziennej pracy farmaceuty. Jej zainteresowania dotyczą także poprawy skuteczności edukacji w zakresie interaktywnych zajęć oraz symulowanego pacjenta. Od 2009 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Opieki Farmaceutycznej.

  Wcześniejsza tematyka badań dotyczyła roli czynników martwicy nowotworów TNF-alpha  w procesie gojenia wrzodów żołądka u szczurów z cukrzycą oraz transfekcji mysich komórek macierzystych szpiku przy użyciu cieni erytrocytów wzbogacanych gangliozydami.

  Wybrane publikacje:

  • Waszyk-Nowaczyk M, Skura O, Michalak M, Ratka A: Opinions of pharmacists on community pharmacy-based health screenings for common chronic diseases. Acta Pol. Pharm., 2018, 75: 819-826.
  • Waszyk-Nowaczyk M, Luczak A, Michalak D, Kaczmarczyk J, Myrda H, Michalak M, Ratka A: Evaluation of opinions on community pharmacy-based health screenings for common chronic diseases. Acta Pol. Pharm., 2017, 74: 1613-1620.
  • Cerbin-Koczorowska M , Waszyk-Nowaczyk M, Odor K, Michalak M, Piotrowska S, Matschay A, Simon M, Majchrzycki M: Pharmaceutical care as a chance of improving health care in areas with an average level of urbanization. Farmacia, 2017, 65: 159-166.
  • Waszyk-Nowaczyk M, Błaszczyk K, Michalak M, Simon M: Pharmaceutical care form application in elderly patients research. Acta Pol Pharm, 2016, 73: 1375-1380.
  • Waszyk-Nowaczyk M, Nowaczyk P, Simon M: Physician’s and patients’ valuation of pharmaceutical care implementation in Poznan (Poland) community pharmacies. Saudi Pharm J, 2014, 22: 537–544.