• You are not logged in.

  Dr hab. n. farm. TOMASZ OSMAŁEK

  e_glowkaAdiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 123 G i H

  email: tosmalek@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 61

  Dyżury dla studentów:
  wtorki 8:00-10:00

   

  Zakres badań prowadzonych przez dr Osmałka obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z technologią półstałych postaci leku, takich jak hydrożele oraz organożele, otrzymywane na bazie polimerów naturalnych (guma gellan, guma karobowa, guma ksantanowa) lub syntetycznych (poloksamery, poliakrylany). Dr Osmałek specjalizuje się
  w analizie reologicznej i teksturometrycznej. Posiada również doświadczenie w badaniach przenikania substancji aktywnych przez membrany syntetyczne oraz skórę zwierzęcą
  z wykorzystaniem dyfuzyjnych komór Franza.

  Kolejnym obszarem badawczym jest wykorzystanie techniki żelowania jonotropowego w procesie enkapsulacji leków. Aktualnie dr Osmałek prowadzi badania dotyczące możliwości wykorzystania matryc na bazie gumy gellan oraz jej mieszanin z wybranymi polisacharydami naturalnymi w technologii doustnych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu, zawierających substancje z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

  Wcześniejsza tematyka badań prowadzonych przez dr Osmałka dotyczyła zagadnień związanych z terapią fotodynamiczną nowotworów.

  Dr Osmałek posiada również doświadczenie w zakresie oceny fotostabilności substancji leczniczych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie analizy UV-Vis oraz HPLC.

  Najważniejsze publikacje:

  1. Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Sylwia Tasarek: Application of gellan gum in pharmacy and medicine. Int. J. Pharm. 2014, 466, 328-334. IF=3,650
  2. Tomasz Gośliński, Tomasz Osmałek, Krystyna Konopka, Marcin Wierzchowski, Piotr Fita, Jadwiga Mielcarek: Photophysical properties and photocytotoxicity of novel phthalocyanines – potentially useful for their application in photodynamic therapy. Polyhedron2011, 30, 1538-1546. IF=2,057
  3. Anna Froelich, Tomasz Osmałek, Paweł Kunstman, Rafał Roszak, Wojciech Białas: Rheological and textural properties of micremulsion-based polymer gels with indomethacin. Drug Dev. Ind. Pharm. 2016, 27, 1-8. IF=2,429
  4. Tomasz Osmałek, Bartłomiej Milanowski, Froelich Anna, Sylwia Górska, Wojciech Białas, Mirosław Szybowicz, Marcin Kapela: Novel organogels for topical delivery of naproxen: design, physicochemical characteristics and in vitro drug permeation.Pharm. Dev. Technol. 2016, 20, 1-16. IF=1.566

  Aktualna współpraca:

  • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny