• You are not logged in.

  Nagrody i wyróżnienia

  W minionych latach nasi magistranci odnieśli następujące sukcesy:

  1. Praca Aleksandry SOBCZAK
  pt. Ocena trwałości fizykochemicznej rozcieńczeń preparatów insuliny do podania dożylnego sporządzanych w aptece szpitalnej (rok akademicki: 2017/2018)
  Promotor: dr Eliza Główka
  Ex aequo III miejsce w 54 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  2. Praca Emilii JAKUBOWSKIEJ

  pt. „Ocena korelacji in vitro-in vivo dla tabletek o natychmiastowym uwalnianiu zawierających modelową substancję czynną” (rok akademicki 2015/2016)

  Promotor:
  dr Bartłomiej Milanowski

  Drugie miejsce w 51 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  3. Praca Malwiny NOWAK

  pt. „Celowość wdrożenia badań przesiewowych w aptekach ogólnodostępnych w opinii poznańskich pacjentów”

  Promotor:
  dr Arleta Matschay

  Nagroda Poznańskiego Oddziału PTFarm za najlepszą pracę z zakresu farmacji praktycznej.

  4. Praca Karoliny KILIŃSKIEJ

  pt. „Interakcje międzylekowe preparatów antykoncepcyjnych” (rok akademicki 2014/2015)

  Promotorzy:
  dr Arleta Matschay
  mgr Magdalena Cerbin

  Wyróżnienie w 50 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Nagroda Poznańskiego Oddziału PTFarm za najlepszą pracę z zakresu farmacji praktycznej.

  5. Praca Marka RYCHTERA

  pt. „Porowate implanty in situ z inkorporowanymi donorami NO jako rusztowania komórek w inżynierii tkankowej” wykonana w ramach programu Erasmus (rok akademicki 2012/2013)

  Promotorzy:
  dr Caroline Gaucher (Uniwersytet w Nancy),
  prof. Janina Lulek (KiZTPL)

  Pierwsze miejsce w 49 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  6. Praca Aleksandry GOSTYŃSKIEJ

  pt. „Development and physico-chemical characterisation of in situ porousimplantsloaded with NO donors” wykonana w ramach programu Erasmus (rok akademicki 2011/2012)

  Promotorzy:
  prof. Philippe Maincent (Uniwersytet w Nancy),
  dr Eliza Główka (KiZTPL)

  Drugie miejsce w 48 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  7. Praca Agnieszki HEROK

  pt. „Preparation and evaluation of heparin/papain co-loaded polymeric microparticles” (Otrzymywanie i charakterystyka polimerowych mikrocząstek z heparyną i papainą) wykonana w ramach programu Erasmus (rok akademicki 2010/2011)

  Promotorzy:
  prof. Philippe Maincent (Uniwersytet w Nancy)
  dr Eliza Główka (KiZTPL)

  Pierwsze miejsce w V edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmujące nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych organizowanego przez Fundację Hasco-Lek

  Wyróżnienie w 46 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  8. Praca Michała PIOTROWSKIEGO

  pt. „Opracowanie i charakterystyka polimerowych mikrocząstek z nitrozoglutationem” (rok akademicki 2010/2011)

  Promotor: dr Eliza Główka

  Jedno z dwóch wyróżnień w V edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obejmujące nowe odkrycia oraz innowacje w dyscyplinach farmaceutycznych i pokrewnych organizowanego przez Fundację Hasco-Lek

  9. Praca Martyny MICHALSKIEJ

  pt. „Stability and toxicity of redox-active ligand-capped quantum dots under various stress conditions” wykonana w ramach programu Erasmus (rok akademicki 2009/2010)

  Promotorzy:
  prof. dr Raphael Schneider (Uniwersytet w Nancy)
  prof. dr hab. Janina Lulek (KiZTPL)

  Wyróżnienie w 46 Konkursie Prac Magisterskich Studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.