• You are not logged in.

  KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

  Koordynator: dr Joanna Karolewska-Szalbierz (e-mail: jkarol@ump.edu.pl)

  1. Specjalizacja z farmacji aptecznej

  W roku akademickim 2018/2019 Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku nie prowadzi kursów w ramach specjalizacji z farmacji aptecznej.

  2. Specjalizacja z farmacji szpitalnej

  Kurs specjalizacyjny: „Nowoczesne produkty lecznicze”, 13.04.2019r., kierownik kursu: prof. dr hab. Janina Lulek (e-mail:  jlulek@ump.edu.pl)

  3. Kursy kształcenia ciągłego

  Szczegółowych informacji dotyczących kursów kształcenia ciągłego, prowadzonych przez Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku udziela Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego (Pani mgr Katarzyna Świątkowska, e-mail: kursfarm@ump.edu.pl, tel. 61 854 62 83).