• You are not logged in.

    Grant w ramach projektu Miniatura 4

    Z radością informujemy, że nasza koleżanka dr Anna Froelich uzyskała dofinansowanie projektu zatytułowanego Żele polimerowe na bazie emulsji Pickeringa z lidokainą – otrzymywanie i ocena właściwości fizykochemicznych w ramach programu Miniatura 4 Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy!