• You are not logged in.

  Dr n. farm. BARBARA JADACH

  Adiunkt

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  nr pokoju 123 G i H

  email: bajadach@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 61

  Dyżury dla studentów:
  wtorki 10:00-11:00, czwartki 11:00-12:00

  dr n. farm. Barbara Jadach

  Obszary badań naukowych dr Jadach związane są przede wszystkim z opracowaniem metody sporządzania mikrokapsułek na bazie polimerów naturalnych na drodze żelowania jonotropowego, jak też wykorzystanie różnych układów lek-nośnik w celu uzyskania poprawy rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych (II i IV klasa BCS). Badania obejmują m.in. umieszczanie substancji leczniczych w układach tj. liquid-solid oraz solid-solid na bazie PEG. Dalsze badania to ocena wpływu nośników na właściwości fizykochemiczne i dostępność farmaceutyczną trudno rozpuszczalnych API.

  Najważniejsze publikacje:

  • B. Jadach, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak, B. Milanowski, H. Piotrowska-Kempisty, M. Murias, J. Lulek, Modifying release of poorly soluble active pharmaceutical ingredients with the amine functionalized SBA-16 type mesoporous materials, J Biomat App (2019); doi.: 10.1177/0885328219830823; IF: 2.082; MNiSW 20.0
  • A. Froelich, T. Osmałek, P. Kunstman, B. Jadach, M. Brzostowska, W. Białas. Design and study of poloxamer-based microemulsion gels with naproxen. Colloids Surf. A 562 (2019) 101-112; IF: 2.829; MNiSW: 30,0
  • A. Snela, A. Froelich, B. Jadach, T. Osmałek, Układy samoemulgujące jako nośniki leków do stosowania doustnego, Farm. Współcz. 11(3) (2018) 164-171; MNiSW 5,0
  • T. Osmałek, A. Froelich, B. Jadach, K. Ancukiewicz, P. Gadziński, D. Wagner, W. Białas, Badania reologiczne i analiza tekstury termowrażliwych hydrożeli dopochwowych z chlorowodorkiem benzydaminy. Farm. Współcz 11(2) (2018) 72-82, MNiSW 5,0
  • T. Osmałek, A. Froelich, B. Jadach, M. Krakowski, Rheological behavior of native gellan gum hydrogel in simulated body fluids. J Biomat App 32(10) (2018) 1435-1449; DOI: 10.1177/0885328218762361; IF: 2.082; MNiSW 20.0
  • Osmałek, A. Froelich, B. Jadach, K. Ancukiewicz, P. Gadziński, Rheological characteristics of novel meloxicam-loaded complex organogels based on fumed silica and poloxamer Curr Drug Deliv 15 (2018) 686-697; doi.: 10.2174/1567201814666171120130453; IF: 2.078; MNiSW 20.0
  • T. Osmałek, A. Froelich, B. Jadach, A. Mielewczyk, Ocena właściwości hydrożeli termowrażliwych z błękitem metylenowym w aspekcie potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej. Farm Współcz 10 (2017) 203-214; MNiSW 5.0
  • B. Jadach, From the carrier of active substance to drug delivery systems, J Med Sci 86(3) (2017) 231-236; MNiSW:10.0
  •  A. Froelich, T.Osmałek, A. Snela, P. Kunstman, B. Jadach, M. Olejniczak, G. Roszak, W. Białas,  Novel microemulsion-based gels for topical delivery of indomethacin: formulation, physicochemical properties and in vitro drug release studies, J Colloid Interface Sci 507 (2017) 323-336; IF: 5.091; MNiSW: 30.0
  • T. Osmałek, A. Froelich, B. Jadach, A. Snela, P. Gadziński, K. Ancukiewicz, Znaczenie mukoadhezji w technologii farmaceutycznej. Cz. 1. Opis zjawiska oraz techniki stosowane do jego oceny. Farm Współcz 10(1) (2017) 22-28; MNiSW 5.0
  • A. Feliczak-Guzik, B. Jadach, H. Piotrowska, M. Murias, J. Lulek, I. Nowak, Synthesis and characterization of SBA-16 type mesoporous materials containing amine groups,  Micropor Mesopor Mater  220 (2016) 231-238; IF: 3.453; MNiSW: 35.0
  • B. Jadach, J. Lulek, Materiały mezoporowate jako nośniki leków, Farm Pol 66 (2010) 877-881; MNiSW: 6.0
  • H. Bartylak, R. Dobrucki, B. Jadach. Wpływ promieniowania mikrofalowego na lepkość roztworów niektórych substancji wielkocząsteczkowych, Farm Pol 62 (2006) 427-429; MNiSW: 2.0
  • R. Dobrucki, B. Jadach, S. Piechocki, Wpływ suszenia mikrofalowego na uwalnianie paracetamolu z tabletek, Farm Pol 61 (2005) 333-335; MNiSW: 2.0
  • R. Dobrucki, S. Piechocki, B. Jadach, Technologia i badanie tabletek matrycowych z kwasem acetylosalicylowym, Farm Pol 59 (2003) 356-358; MNiSW: 2.0