• You are not logged in.

  Dr n. farm. BEATA CZARCZYŃSKA-GOŚLIŃSKA

  mgr farm. Beata Czarczyńska-GoślińskaAsystent

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 7

  email: bgoslinska@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 58

  Dyżury dla studentów:
  piątki 8:00-10:00

  ORCID: 0000-0001-8654-7987

  Zakres badań prowadzonych przez dr Beatę Czarczyńską-Goślińską obejmuje przede wszystkim technologię stałych i półstałych postaci leku, gdzie skupia się na ocenie interakcji substancji pomocniczych i nanocząstek z wybranymi substancjami aktywnymi farmaceutycznie. Specjalizuje się także w analizie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, w szczególności dotyczących oznaczania parabenów w kosmetykach. Dr Beata Czarczyńska-Goślińska posiada doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym, gdyż pracowała jako technolog przez 12 lat w Dziale Badań i Rozwoju GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. Odbyła też staże badawcze w laboratoriach farmaceutycznych takich firm, jak Synteza S.A. w Poznaniu oraz GlaxoSmithKline w Ware.

  Najważniejsze publikacje:

  • Ziental D., Czarczyńska-Goślińska B., Młynarczyk D. T., Głowacka-Sobotta A., Stanisz B., Gośliński T., Sobotta Ł. Titanium Dioxide Nanoparticles: Prospects and Applications in Medicine. Nanomaterials (Basel) 2020 Feb; 10(2): 387, IF= 4,324.
  • Grześkowiak T., Czarczyńska-Goślińska B., Zgoła-Grześkowiak A. Current approaches in sample preparation for trace analysis of selected endocrine-disrupting compounds: Focus on polychlorinated biphenyls, alkylphenols, and parabens. Trends Anal. Chem. 2016, 75, 209-226, IF = 7,474.
  • Zgoła-Grześkowiak A., Werner J., Jeszka-Skowron M., Czarczyńska-Goślińska B. Determination of parabens in cosmetic products using high performance liquid chromatography with fluorescence detection. Methods 2016, 8, 3903-3909, IF = 1,915.
  • Zgoła-Grześkowiak A., Jeszka-Skowron M., Czarczyńska-Goślińska B., Grześkowiak T., Determination of parabens in Polish river and lake water as a function of season. Anal. Lett. 2016, 49, 1734-1747, IF = 1,088.
  • Czarczyńska-Goślińska B., Zgoła-Grześkowiak A.,  Jeszka-Skowron M., Frankowski R., Grześkowiak T. Detection of bisphenol A, cumylphenol and parabens in surface waters of Greater Poland Voivodeship. J. Environ. Manage. 2017, 204, 50-60, IF = 4,005

  Aktualna współpraca:

  • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w Instytucie Chemii i Elektrochemii Technicznej na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (profesor PP dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, dr inż. Magdalena Jeszka-Skowron)
  • Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, UMP w Poznaniu (profesor dr hab. Tomasz Gośliński)