• You are not logged in.

    Projekt ORBIS

    Z radością i dumą pragniemy poinformować, że 1 marca 2018 r. rozpoczeliśmy realizację prestiżowego, międzynarodowego i międzysektorowego projektu nr 778051 pt. ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017) o budżecie wynoszącym 2,268 mln €. Szczególny sukces Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowi fakt, że po raz pierwszy Wydział Farmaceutyczny naszej uczelni będzie pełnił funkcję lidera konsorcjum 9 instytucji akademickich i komercyjnych z Europy i USA w projekcie naukowo-badawczym o tak szerokiej skali, znaczeniu i renomie.

    W projekcie ORBIS, którego koordynatorem jest prof. dr hab. Janina Lulek z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym UMP, uczestniczyć będą 4 uczelnie, 1 instytut naukowo-badawczy oraz 4 firmy farmaceutyczne z 7 krajów. Wśród naszych partnerów konsorcjum znajdują się: Instytut Farmaceutyczny (Polska), Trinity College Dublin (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy), Zentiva k.s. (Czechy) oraz Rutgers University (USA).

    Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia rezultatów projektu ORBIS na stronie projektu http://orbisproject.eu oraz polubienia profili społecznościowych #ORBISproject na portalu Facebook, Twitter oraz ResearchGate.