• You are not logged in.

  2011

  1. Magoń A., Pyda M.
   Melting, glass transition and apparent heat capacity of a-D-glucose by thermal analysis.
   Carbohydrate Res. 346 (2011) 2558-2566; IF: 2.332; MNiSW: 25
  2. Sołłohub K., Jańczyk M., Kutyła A., Wosicka H., Ciosek P., Cal K.
   Taste masking of roxithromycin by spray drying technique.
   Acta Pol. Pharm. 68 (2011) 601-604; IF: 0.663; MNiSW: 15
  3. Mathot V., Pyda M., Pijpers T., Poel G. V., van der Kerkhof E., van Herwaarden S., van Herwaarden F., Leenaers A.
   The Flash DSC 1, a power compensation twin-type, chip-based fast scanning calorimeter (FSC): first findings on polymers.
   Thermochim. Acta 522 (2011) 36-45; IF: 1.805; MNiSW: 25
  4. Kodym A., Kaczyńska-Dyba E., Kubiak B., Kukuła H.
   Technology of the eye drops containing metronidazole
   Acta Pol. Pharm. 68 (2011) 109-114; IF: 0.663; MNiSW: 15
  5. Geszke M., Murias M., Balan L., Medjahdi G., Korczynski J., Moritz M., Lulek J., Schneider R.
   Folic acid-conjugated core/shell ZnS:Mn/ZnS quantum dots as targeted probes for two photon fluorescence imaging of cancer cells.
   Acta Biomater. 7 (2011) 1327-1338; IF: 4.865; MNiSW: 45
  6. Grobelny P., Mukherjee A., Desiraju G. R.
   Drug-drug co-crystals. Temperature dependent proton mobility in the molecular complex of isoniazid with 4-aminosalicylic acid.
   CrystEngComm 13 (2011) 4358-4364; IF: 3.842; MNiSW: 35
  7. Gośliński T., Tykarska E., Kryjewski M., Osmałek T., Sobiak S., Gdaniec M., Dutkiewicz Z., Mielcarek J.
   Potential aluminium (III)- and gallium (III)-selective optical sensors based on porphyrazines.
   Anal. Sci. 27 (2011) 511-515; IF: 1.255; MNiSW: 27
   (publikacja bez afiliacji KiZTPL; praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMP)
  8. Froelich A., Kowiel M., Bednarczyk-Cwynar B., Zaprutko L., Gzella A. K.
   3β-Acetoxy-12α-chloro-D-friedooleanan-28,14β-olide
   Acta Crystallogr. E67 (2011) o679; IF: 0.347; MNiSW: 15
   (publikacja bez afiliacji KiZTPL; praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej UMP)
  9. Książek K., Simon M., Waszyk-Nowaczyk M.
   Starzenie się u organizmów prokariotycznych.
   Postępy Hig Med Dosw 65 (2011) 509-514; IF: 0,654, KBN: 15