• You are not logged in.

  2010

  1. Olejniczak-Rabinek M., Bączkowska J., Skierska M.
   Nieznane oblicza AMD
   Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi
   Redakcja: Kachaniuk H. M.; Warszawa: Dr Josef Raabe, 2008 (aktual. 2010) 17-55; MNiSW: 4
  2. Pyda M.
   Heat Capacity of Polymeric Systems, rozdział w książce: Heat Capacities: Liquids, Solutions and Vapours
   Redakcja: E. Wilhelm, T. Letcher, The Royal Society of Chemistry (London, 2010); MNiSW: 7
  3. Skotnicki  M.,  Skotnicka A., Grześkowiak E., Lulek J.
   Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich jako problem współczesnej farmakoterapii
   Non-adherence to treatment regimen as a contemporary pharmacotherapy problem
   Farm. Prz. Nauk., 7 (2010) 8-14; MNiSW: 6
  4. Simon M., Waszyk-Nowaczyk M., Cerbin M.
   Opieka farmaceutyczna nad pacjentem geriatrycznym w Polsce
   Farm. Pol., 66 (2010) 677-680; MNiSW: 3
  5. Geszke-Moritz M., Lulek J.
   Kropki kwantowe – nowe materiały w biomedycynie i biofarmacji
   Farm. Pol., 66 (2010) 828-833; MNiSW: 3
  6. Jadach B., Lulek J.
   Materiały mezoporowate jako nośniki leków
   Farm. Pol., 66 (2010) 877-881; MNiSW: 3
  7. Olejniczak-Rabinek M.
   Choroby tarczycy u kobiet oraz noworodków i niemowląt.
   Kobieta i jej rodzina. Profesjonalny poradnik dla położnych
   Redakcja: Iwanowicz-Palus G.; Warszawa: Dr Josef Raabe (2009, aktual. kwiecień 2010) 3-29; MNiSW: 4
  8. Olejniczak-Rabinek M., Bączkowska J., Skierska M.
   Opalenizna w pigułce
   Oblicza kosmetologii
   Redakcja: Kamińska A.; Warszawa: Dr Josef Raabe (2010) 30-37; MNiSW: 3
  9. Olejniczak-Rabinek M., Bączkowska J., Skierska M.
   Wpływ promieniowania UV na skórę
   Apteka plus pacjent. Farmaceuta jako profesjonalny doradca
   Redakcja: Brandys J.; Warszawa: Dr Josef Raabe (2005, aktual. 2010) 1-53; MNiSW: 4
  10. Kosicka K., Główka F. K., Kośla A., Cymerys A., Chuchracki M.
   Rola glikokortykosteroidów w etiologii nadciśnienia tętniczego
   Nadciśnienie Tętnicze, 3 (2010) 208-215; MNiSW: 9
   (publikacja bez afiliacji KiZTPL; praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UMP)