• You are not logged in.

  2012

  1. Milanowski B., Mielnik A.
   Badanie dostępności farmaceutycznej diklofenaku sodu z wybranych doodbytniczych postaci leku.
   Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym, Kraków: Statsoft Polska (2012) 73-92; MNiSW: 4
  2. Osmałek T., Froelich A.
   Aktualne trendy w zastosowaniach biomedycznych inteligentnych polimerów.
   Farm. Pol. 68 (2012) 451-457; MNiSW: 3
  3. Cerbin M., Krzyśko I.
   Gdy popyt przewyższa podaż, czyli o zapotrzebowaniu na współpracę pomiędzy przedstawicielami zawodów medycznych.
   Farm. Współcz. 5 (2012) 111-115; MNiSW: 4
  4. Kilińska K., Cerbin M.
   Doradztwo farmaceutyczne szansą na podniesienie skuteczności i bezpieczeństwa doustnej antykoncepcji hormonalnej.
   Farm. Współcz. 5 (2012) 185-191; MNiSW: 4
  5. Skotnicki M., Kaźmierska M., Pyda M.
   Charakterystyka wybranych metod analizy termicznej stosowanych we współczesnej analizie i technologii farmaceutycznej.
   Farm. Pol. 68 (2012) 124-137; MNiSW: 3
  6. Tykarska E., Czarczyńska-Goślińska B., Lulek J
   Kwas glicyryzynowy i glicyretynowy w nowoczesnej technologii farmaceutycznej.
   Czas. Aptek. 19 (2012) 43-49; MNiSW: 4
  7. Osmałek T., Gośliński T., Mielcarek J., Osmałek E.
   Nowe tendencje oraz bezpieczeństwo terapii fotodynamicznej.
   Prz. Lek. 69 (2012) 1205-1208; MNiSW: 5
  8. Główka E., Górecka A., Jucha W., Klisowska A., Stawny M., Zamarska J.
   Przygotowywanie płynów infuzyjnych w aptece szpitalnej za pomocą mieszalnika MM12.
   Farm. Pol. 68 (2012) 293-298; MNiSW: 3
  9. Wzgarda A., Koczorowski T., Nowak M., Lijewski S., Czarczyńska-Goślińska B., Szczołko W., Gośliński T.
   Terapia fotodynamiczna z udziałem fotouczulaczy porfirynoidowych jako narzędzie współczesnej medycyny i wyzwanie dla farmacji.
   Czas. Aptek. 19 (2012) 37-49; MNiSW: 4
  10. Krzysztoszek J., Matecka M., Matschay A., Jakubek E.
   Zachowania zdrowotne związane z samoleczeniem w okresie starości.
   Now. Lek. 81 (2012) 412-417; MNiSW: 4