• You are not logged in.

  2013

  1. Kruk J., Drabińska B., Jodłowska E., Myka A., Adamus J., Czaja K., Popielarska H., Kunstman P., Froelich A., Kujawski J.
   Biologicznie ważne substancje zawierające pierścień pirolu – działanie i występowanie. Cz. 2. Pochodne pirazolu.
   Farm. Pol. 69 (2013) 662-676; MNiSW: 3
  2. Cerbin M., Lulek J.
   Edukacja interprofesjonalna – zachodni trend czy sposób na podniesienie jakości opieki zdrowotnej?
   Farm. Pol. 69 (2013) 86-89; MNiSW: 3
  3. Waszyk-Nowaczyk M., Simon M., Szukalska B.
   Opieka farmaceutyczna płaszczyzną współpracy lekarza i farmaceuty.
   Now. Lek., 82 (2013) 262-265; MNiSW: 4
  4. Juszczak A, Cerbin M.
   Leczenie epilepsji u kobiet ciężarnych. Cz. 1. Skuteczność a bezpieczeństwo farmakoterapii.
   Farm. Współcz. 6 (2013) 94-100; MNiSW: 4
  5. Matschay A., Turostowska R.
   Ocena jakości współpracy lekarza i pacjenta w leczeniu nadciśnienia tętniczego wśród populacji kobiet i mężczyzn.
   Now. Lek. 82 (2013) 294-302; , MNiSW: 4
  6. Odor K., Cerbin-Koczorowska M., Waszyk-Nowaczyk M., Michalak M., Matschay A., Simon M.
   Postawy pacjentów aptek ogólnodostępnych względem finansowania opieki farmaceutycznej w miastach o odmiennej strukturze demograficznej – badanie pilotażowe.
   Now. Lek. 82 (2013) 373-378, MNiSW: 4
  7. Osmałek T., Froelich A., Grobelny P., Wagner D.
   Właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie poloksameru 407 w technologii farmaceutycznej.
   Farm. Pol. 69 (2013) 434-440; MNiSW: 3
  8. Odor K., Cerbin M., Michalak M., Sierżant M., Czartek A., Jagielska M.
   Zróżnicowanie wizerunku apteki i aptekarza w miastach o odmiennej strukturze demograficznej – badanie pilotażowe.
   Farm. Współcz. 6 (2013) 10-17; MNiSW: 4