• You are not logged in.

  2014

  1. M. Cerbin-Koczorowska, A. Matschay.
   Doradztwo farmaceutyczne w zakresie leczenia epilepsji lekami odtwórczymi.
   Czas. Aptek. 2014 : 21, 26-31, punktacja MNiSW: 4
  2. A. Juszczak, M. Cerbin-Koczorowska.
   Leczenie epilepsji u kobiet ciężarnych. Cz. 2. Charakterystyka leków przeciwpadaczkowych.
   Farm. Współcz. 2014 : 7, 77-85, punktacja MNiSW: 4
  3. T Osmałek, A. Froelich, M. Kapela.
   Przegląd wybranych zastosowań poloksameru 407 w technologii farmaceutycznej i medycynie.
   Farm. Pol. 2014 : 70, 400-410, punktacja MNiSW: 3
  4. E. Tykarska, B. Czarczyńska-Goślińska, J. Lulek.
   Stary czy nowy lek? Nowe spojrzenie na zastosowania farmakologiczne kwasu 18ß-glicyryzynowego i jego aglikonu.
   Czas. Aptek. 2014 : 21, 47-54, punktacja MNiSW: 4
  5. A. Czerniecka, I. Zarzyka, M. Skotnicki, M. Pyda.
   Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach polimorfizmu substancji leczniczych i pomocniczych.
   Farm. Pol. 2014 : 70, 153-164, punktacja MNiSW: 3
  6. T Osmałek, A. Froelich, M. Kapela, W. Białowąs.
   Zastosowanie polimerów pH-wrażliwych w technologii farmaceutycznej.
   Farm. Pol. 2014 : 70, 525-529, punktacja MNiSW: 3