• You are not logged in.

    2016

    1. Snela A., Osmałek T., Froelich A., Górska S., Błaszczyk K. Guma gellan – właściwości i zastosowania biomedyczne. Farm. Pol. 72 (2016) 46-53. MNiSW: 8
    2. Jakubowska E., Milanowski B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J. Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 3. Zastosowanie modelowania i symulacji do opracowania korelacji in vitro-in silico-in vivo (IVISIV) dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Farm. Pol. 72 (2016) 251-259. MNiSW: 8
    3. Olejniczak-Rabinek M. Czynniki wpływające na dostępność biologiczną lewotyroksyny. Farm. Współcz. 9 (2016) 194-201. MNiSW: 5
    4. Waszyk-Nowaczyk M., Błaszczyk K., Michalak M., Frankiewicz A., Bordzio A., Simon M. Ocena wdrażania opieki farmaceutycznej jako profesjonalnej i udokumentowanej usługi wpływającej na farmakoekonomiczne aspekty terapii pacjenta w wieku podeszłym. Pol. Prz. Nauk Zdr. 4 (2016) 386-390. MNiSW:  7