• You are not logged in.

    2017

    1. Osmałek T., Froelich A., Jadach B., Snela A., Gadziński P., Ancukiewicz K. Znaczenie mukoadhezji w technologii farmaceutycznej. Cz. 1. Opis zjawiska oraz techniki stosowane do jego oceny. Farm. Współcz. 2017; 10(1): 22-28. MNiSW: 5

    2. Waszyk-Nowaczyk M., Guzenda W., Bętkowska Z., Michalak M., Simon M. Analiza zakresu leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom w wieku podeszłym, objętych opieką farmaceutyczną, jako podstawa farmakoekonomicznej optymalizacji kosztów leczenia. Pol. Prz. Nauk Zdr. 3 (2017) 293-298. MNSiW:7