• You are not logged in.

  Tematyka badawcza

  • Opracowanie receptury i technologii wytwarzania  wybranych postaci leku. Charakterystyka fizykochemiczna  wraz z  oceną   trwałości postaci leku aplikowanych  na skórę, błony śluzowe oraz do podania doustnego, pozajelitowego i do oka.
  • Opracowanie receptury i technologii wytwarzania tzw. nowoczesnych nośników substancji aktywnych (nano- i mikrocząstki polimerowe, mikroemulsje) oraz metod nanonizacji słabo rozpuszczalnych API.
  • Biofarmaceutyczna ocena postaci leku, w tym m.in: kompleksowe badania dostępności farmaceutycznej (równoważność farmaceutyczna, korelacja in vitro/in vivo) z różnych postaci leku i wyrobów medycznych metodą przepływową i w komorach dyfuzyjnych Franza.
  • Badania preformulacyjne substancji aktywnych i rozwijanych postaci leku (ocena specyficznej i pozornej szybkości rozpuszczania, właściwości reologicznych i profili tekstury, analiza termiczna).
  • Optymalizacja formulacji i ocena postaci leku w oparciu o zaawansowane metody statystycznej analizy danych.
  • Wybrane zagadnienia z opieki farmaceutycznej oraz edukacji i współpracy interprofesjonalnej.

   

  Data aktualizacji: 25  marca 2019