• You are not logged in.

  Współpraca

  Uczelnie:

  • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
  • Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
  • Katedra Biofizyki, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Klinika Zakażeń Noworodków, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
  • Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
  • Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Lekarski II, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Inne jednostki:

  • Apteka Szpitalna Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • Naczelna Izba Aptekarska
  • Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
  • Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, University of Lorraine, Nancy (Francja)
  • The School of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin, The University of Dublin
  • Center for Dermal Research & Laboratory for Drug Delivery, Rutgers University (USA)
  • Biofarm Sp. z o.o.
  • Physiolution GmbH (Niemcy)
  • Zentiva K.s. (Czechy)
  • Farmak JSC (Ukraina)

   

   

  Data aktualizacji: 25  marca 2019