• You are not logged in.

  Wczoraj

   

  ROK WYDARZENIE
  1919 Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego, w tym Wydziału Filozoficznego ze Studium Farmaceutycznym
  1920 Przekształcenie Studium Farmaceutycznego na Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego
  1919 – 1920 Powołanie Katedry Farmacji Stosowanej zlokalizowanej w podziemiach Zamku Wilhelma II w Poznaniu
  1925 Przeniesienie Oddziału Farmaceutycznego z Wydziału Filozoficznego na Wydział Matematyczno – Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego
  1933 Przeniesienie Katedry Farmacji Stosowanej do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu (dzisiejsze Collegium Chemicum)
  1945 – 1948 Wznowienie po okresie wojennym wykładów (1945), ćwiczeń (1946) oraz działalności naukowej (1948) Katedry Farmacji Stosowanej
  1947 Przekształcenie Oddziału Farmaceutycznego na Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego
  1950 Utworzenie Akademii Medycznej w Poznaniu z Wydziałem Farmaceutycznym posiadającym 5 Katedr, w tym Katedrę Farmacji Stosowanej (po podziale Uniwersytetu Poznańskiego)
  1970 Przekształcenie Katedry Farmacji Stosowanej w Zakład Technologii Postaci Leku iZakład Farmacji Aptecznej działających w ramach Instytutu Biologiczno – Farmaceutycznego Wydziału Farmaceutycznego
  1972 Powstanie w Katedrze Farmacji Stosowanej Pracowni Farmacji Klinicznej
  1982 Zlikwidowanie Instytutów Wydziałowych i powołanie Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji z Zakładem Technologii Postaci Leku i Zakładem Farmacji Klinicznej
  1988 Przekształcenie Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku i Biofarmacji na Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku oraz Katedrę i Zakład Farmacji Klinicznej
  2005/2006 Powołanie Pracowni Farmacji Praktycznej
  2009 Otwarcie reaktywowanej Pracowni Farmacji Praktycznej w budynku Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu
  2016 Przeniesienie Pracowni Farmacji Praktycznej z budynku Collegium Stomatologicum do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (obecna lokalizacja)

   

  Kierownictwo Katedry

  1925 – 1951 Prof. Adam Jurkowski
  1951 – 1977 Prof. Rafał Adamski
  1977 – 1991 Prof. Henryk Broda
  1991- 2007 Prof. Roman Dobrucki
  od 2007 Prof. Janina Lulek

  Więcej