• You are not logged in.

  Praktyki wakacyjne po IV roku studiów

  Uwaga studenci IV roku farmacji!

   

  W zakładce Praktyki wakacyjne po IV roku (http://farmstos.ump.edu.pl/dydaktyka/farmacja/praktyki-wakacyjne-po-iv-roku/) znajdują si e Regulamin Praktyk oraz Zaświadczenie o możliwości przyjęcia na praktykę Studenta – Praktykanta do apteki szpitalnej lub firmy farmaceutycznej/laboratorium/stacji sanitarno-epidemiologicznej.

  Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminami.

  Termin na dostarczenie zaświadczeń o przyjęciu Państwa na praktykę to 30 kwietnia 2021r.

  Aby w obecnej sytuacji ograniczyć kontakty, prosimy przesyłać skany zaświadczeń w formie pliku pdf na adres mailowy sekretariatu Katedry (farmstos@ump.edu.pl) lub bezpośrednio do dr Barbary Jadach (bajadach@ump.edu.pl), każdorazowo podając w tytule wiadomości, że mail dotyczy praktyki 4 rok imię i nazwisko studenta– znacznie ułatwi nam to wewnętrzne przekazywanie maili.

  Praktyka wakacyjna musi być odbywana w podmiocie, który spełnia wymagania merytoryczne względem Regulaminu Praktyki na danym roku; jakiekolwiek odstępstwo od Regulaminu, skrócenie praktyki czy zaliczenie praktyki w formie wolontariatu lub stażu, bądź też inny termin niż podany w Regulaminie – będzie wymagało indywidualnej zgody Dziekana.

  Jednocześnie informujemy, że Student, który np. wykonuje aktualnie staż w firmie farmaceutycznej może ubiegać się o zaliczenie tylko części praktyki (czyli 80 godzin dydaktycznych), pozostałą część czyli 10 dni roboczych (80 godzin dydaktycznych) jest zobowiązany do odrobienia w aptece szpitalnej.

  Pytania dotyczące praktyki w aptece szpitalnej prosimy kierować do dr Barbary Jadach (bajadach@ump.edu.pl).

  Pytania dotyczące praktyki w przemyśle prosimy kierować do dr B. Czarczyńskiej-Goślińskiej (bgoslinska@ump.edu.pl).