• You are not logged in.

  Prof. dr hab. n. farm. JANINA LULEK

  jlulekKierownik Katedry i Zakładu, profesor zwyczajny

  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
  pokój nr 3

  email: jlulek@ump.edu.pl
  tel: 61 854 66 60

  Dyżury dla studentów:
  po telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie Katedry