• You are not logged in.

  Przebieg procesu dydaktycznego w KiZTPL – TPL II

  Uwaga studenci IV roku farmacji!

  W nawiązaniu do pisma z dnia 23 grudnia,Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. Dr hab. Anna Jelińska informuje, że w dniach 4 – 8 stycznia 2021, wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów będą realizowane zdalnie. Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu technologia postaci leku w terminie 04.01 – 08.01.21 przeprowadzone zostaną w godzinach zgodnie z planem zajęć w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

  1. Ćwiczenia:

  Suche formy

  Od 11 stycznia 2021 roku wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (ćwiczenia), będą odbywały się z bezpośrednim udziałem Studentów. Wykłady i seminaria realizowane będą nadal zdalnie na platformie MS Teams. W przypadku zmian dotyczących formy i sposobu realizacji zajęć niezbędne informacje zostaną natychmiast przekazane.

  koordynator przedmiotu: Dr Magdalena Ratajczak (mratajcz@ump.edu.pl)