• You are not logged in.

  Przebieg procesu kształcenia w okresie 22-28.02.2021 – TPL II

  Informacje dotyczące przebiegu procesu dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku w zakresie przedmiotu Technologia Postaci Leku (TPL II) 

  IV rok kierunek farmacja

  W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 8/21 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/21, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Prof. Dr hab. Anna Jelińska informuje, że:
  • od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. wszystkie zajęcia przewidziane planem studiów będą realizowane zdalnie.

  Zajęcia prowadzone w ramach przedmiotu technologia postaci leku w terminie 22.02.-28.02.21. przeprowadzone zostaną w godzinach zgodnie z planem zajęć w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

  1. Ćwiczenia:

  Suche formy

  Żywienie pozajelitowe

  Od 1 marca 2021 roku wszystkie zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (ćwiczenia), będą odbywały się z bezpośrednim udziałem Studentów. 

  Wykłady i seminaria realizowane będą nadal zdalnie na platformie MS Teams.

  W przypadku zmian dotyczących formy i sposobu realizacji zajęć niezbędne informacje zostaną natychmiast przekazane.

  koordynator przedmiotu:
  Dr Magdalena Ratajczak (mratajcz@ump.edu.pl)