• You are not logged in.

    Wolontariat

    Uwaga studenci IV roku farmacji!
    Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wydziału:
    „zaliczenie wolontariatu w ramach indywidualnie zawartych umów – dotyczy aptek szpitalnych, medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych, zostanie przeprowadzone na podstawie sprawozdania przedłożonego przez studenta, poświadczonego przez osobę z jednostki zewnętrznej, która nadzorowała ten wolontariat. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o miejscu i czasie trwania wolontariatu oraz zakresie obowiązków wolontariusza.”
    Osoby, które odbywają wolontariat i chcą zaliczyć go na poczet praktyki wakacyjnej, proszone są o kontakt z dr B.Jadach (bajadach@ump.edu.pl).