• You are not logged in.

    Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia – konferencja

    Mgr Katarzyna Wróblewska  wzięła udział w  III Poznańskiej Konferencji Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia  organizowanej  on-line  przez Katedrę i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej  naszego uniwersytetu w dniach 4-5 czerwca 2020. Zaprezentowała następujące postery, których była współautorką: Zastosowanie techniki HPLC-MS/MS oraz HPLC-UV w identyfikacji produktów rozkładu salicylanu choliny oraz Badanie in vitro przenikania salicylanu choliny przez rogówkę wieprzową.