• You are not logged in.

  Zaliczenie praktyk po IV r. farmacji

  Uwaga studenci IVr. farmacji!

  W celu uzyskania zaliczenia z praktyk wakacyjnych proszę dostarczyć do sekretariatu Katedry odpowiednie dokumenty: uzupełniony Dziennik Praktyk, formularz zaświadczenia o odbyciu praktyki, zeszyt praktyk oraz wypełnione ankiety dotyczące przebiegu praktyki. Formularze ankiet znajdują się w zakładce Praktyki wakacyjne po IV roku. Proszę zwrócić uwagę, że prosimy o wypełnienie 2 ankiet (krótka i długa) odpowiednio o aptece szpitalnej lub firmie.

  Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną (ewentualnie dostarczyć do sekretariatu osobiście). Uprzejmie prosimy, aby na kopercie dodawać nazwisko opiekuna praktyki – łatwiej będzie rozdzielić je do odpowiednich asystentów, do których zostali Państwo przydzieleni.

  Zaliczenie będzie odbywać się zdalnie, w umówionym mailowo terminie, gdy dotrą dokumenty.

   

  Informacje dotyczące zaliczenia praktyk wakacyjnych po IVr.: LINK