• You are not logged in.

    Publikacje

    Wszystkich zainteresowanych rezultatami badań naukowych naszych pracowników zachęcamy do śledzenia Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku na portalu ResearchGate.

    Czasopisma z IF

    Czasopisma z punktacją MNiSW