• You are not logged in.

    2015

    1. Jakubowska E., Milanowski B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J. Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 1: cele i metody opracowywania. Farm. Pol. 2015 71(11):702-710. MNiSW: 8
    2. Jakubowska E., Milanowski B., Teżyk M., Makowski O., Lulek J. Korelacja in vitro-in vivo (IVIVC). Cz. 2: główne problemy opracowania IVIVC dla doustnych postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu. Farm. Pol. 2015 71(11):767-776. MNiSW: 8